top of page

Påskens død og genfødsel i ny tidBevidstologisk Virkelighed - en del af Sundhed & Sammenhænge v/Pia Hansen - uge 14


En energifyldt aften i hver enkelt deltagers skabelse af renhed i helheden


Af tak til alle Jer smukke sjæle der fandt vejen ind og skabte et fyldt rum til gavn for menneske, jord og helhed ved sidste energisamling. I havde alle valgt at stille jeres energi, bevidstheder og åndskraft til rådighed, denne tirsdag aften, i et helt særligt formål. Jeg kan ikke udtrykke i ord, den taknemmelighed der fylder mit hjerte. Tiden og timingen op til Påskens historie i død og genfødsel, var på ingen måde en tilfældighed


Sammensætningen i rummet, var repræsenteret i den ypperste form af forskellighed, for at kunne skabe så bred en bred vifte i mangfoldigheden som muligt. Det blev ekstremt tydeligt hvorledes forskelligheden er den højeste styrke i et samlet fælles hele. Unikheden opstår i hver enkeltes diversitet og formåen.

At vi som menneske på jord i et Univers af bevidstheder, nu kan tage udgangspunkt i oprindelsens kerne, er et gedigent og ekstremt stort fælles løfte af egen, jordens og helhedens energi der skabes i dyb transformation.


Tydeligheden i at enhver deltagende skabte et helt nyt rum for sig og den helhed de hver især, består af, gav SÅ meget mere rum og plads til, at enhver kan stå i egen sandhed, skabende egen virkelighed og væren

En stor oplevelse af at komme hjem i kernen, gennem porten til et neutralt felt var helt særligt I en oplevelse af at være trådt ind et område uden påvirkninger af menneskehedens dualitet og to-polethed, skabende adgang til et sted fyldt af glæde, kærlighed og lys.


At “være dig” i kernen i oprindelsens renhed. Et sted hvor egen sandhed skaber din helt egen virkelighed. Der hvor du kan være “dig” og jeg kan være “mig”. Her skaber vi rum til at kunne være i LIGEVÆRD, RENHED og KÆRLIGHED.


Det er store flyt og forandringer der skabes gennem energiarbejde.


TAK til alle der stiller sig selv og deres energi til rådighed for et samlet fælles hele for menneske og Jord.


Kærligst

Pia

Comments


bottom of page