top of page

Sidste energiaften før sommerferien

Bevidstologisk virkelighed ønsker Jer alle en god sommer….


I tirsdag afsluttede vi forårssæsonen for Bevidstologisk Virkeligheds energi aftener. TAK til alle der sæsonen igennem, lod deres vej falde forbi, har bidraget til mange værdifulde aftener, energier, mødet – os mennesker imellem. Berigelsen for- og til alle, har været en stor del af et særligt givende samvær. Af hjertet TAK.


Efter sommerferien starter Bevidstologiske aftener op igen den 9.8.2022 kl. 18.30 – 21.00 – og ligger på tirsdag i lige uger.

23.8 / 6.9 / 20.9 / 4.10 / 18.10 / 1.11 / 15.11 / 29/11.


Vi ses i august, efter sommerens energier har udført deres arbejde. Skabt mere ro, klarhed og balance til kernen i hver enkelt af os.


Ønsker Jer alle en dejlig sommer - må den fyldes med glæde, kærlighed, frihed og masser af solskin til sjælen.


KH

Sundhed & Sammenhænge

Pia Hansen


Uddrag fra aftenens energier 7.6.2022:


Claus åbning:


Jeg får et billede af en dyne. Det er en dyne vi får, til at lægge over os, krybe ind i, så vi kan få roen i os, til at se det der kommer til os i øjeblikket.

Mange gamle ting kommer op i Jer, som I kan iagttage, blot iagttage – se på det. I finder ud af det intet er værd. Ingen betydning har. Det giver en lettelse – det giver en særlig ”tom” form for ro, for nu er der plads til at kunne se hvad I selv består af.

Alt det I kan, alt det I gerne vil, det giver en mulighed for at slippe endnu mere af gamle erindringer, og tage endnu mere nyt ind. Det er her I kan fylde Jer op, med den bevidsthed om Jer selv. Om det der foregår i Jeres ånd, og i åndsuniverset hos os, det er den konstellation af Jer selv – Jeres fysiske selv og Jeres åndsbevidsthed, der skaber det nye - den nye fremtid. Alt er i virkeligheden som det skal være. Vær blot i den ro…. Det er stort det der foregår i Jer i øjeblikket. Vi siger Jer stor tak for at I kan se det – og at I gør det. Tak til Jer.


Pia fortsættelse:

Der bliver sagt I gerne må blive i energien et øjeblik. I den sandhed, i den fortælling – den visning I blev givet. Den måde vi fornemmer ting forgår i Jer på, er ret meget i den fysiske del. Der arbejdes og har været arbejdet - stort - højt - lavt og bredt i allerypperste potens og i allervideste forstand. Ligesom I går forrest på hver Jeres felt, hjælper vi Jer med udvidelsen heraf. Deraf den markante fysiske oplevelse, som I beskriver, er til stede hos Jer.

Som der også blev sagt, alt er præcis som det skal være. Det er en registrering der foregår I Jer. Det er en kalibrering og det er en justering til højere frekvenser. Grunden til I også mærker det markant er, at I alle går forrest på hver Jeres front. På intet tidspunkt har I veget tilbage for noget. Oplevelsen fra åndsverdenen til dengang I har udviklet Jer som sjæl på Jord, er af så stor beskaffenhed, har så stor en intensitet, og en markering på alt omkring Jer, at den taknemmelighed vi har for, at I netop stiller Jer til rådighed på ethvert tidspunkt, til alle tider og i alle sammenhænge. Det er det, der er visningen fremadrettet. Den holdbarhed i udholdenheden, i Jeres værens tilstand i at holde fast, holde ved, og at være i energierne, uanset hvad der er blevet Jer vist, gør også at når der sker noget ude i verden, omkring hele Jorden, giver det genlyd i Jeres system. Vid at der intet er galt hos Jer. Vid at det er kollektivt at I også bærer en del af det. Men vær med det flow der blev beskrevet, for alt er præcis som det skal være.


Den dyne der blev stillet til rådighed. Kan I tappe ind i til enhver tid. Suge alt ind i Jer i hver eneste celle, i hver eneste blodbane og rense ud i Jeres system, så roen får lov at følge Jeres fysiske strukturer. Mærk ind i hvordan energierne arbejder fra denne dyne der er stillet til Jeres rådighed. Det er Jeres støtte – Jeres healing fra det yderste og det ypperste i universet, i en stor kombination med den healing og ophealing fra eget hjerte, egen frekvens så bliver det som to energier der passer sammen som fod i hose. Der er en samhørighed lige præcis i den konstellation der klikker sammen her. Mærk ind i og oplev den øgede styrke I står med. De hævede resonanser i Jeres systemer, der gør at tiden I står i bliver til at være i. Bliver til at komme over. Der bliver vist en masse energier der ligger i nogle bobler omkring Jer, som er relationer til det gamle. Hvis I kigger ind i hver enkelt af boblerne, vil I se ind i den lidelse, der er skabt i hver enkelt af disse bobler. Det er her at vi som bevidstheder i Universet omkranser den smerte der er på Jorden. Den fordeles til endnu flere bobler og bliver lettere og lettere i tyngden med tiden… den kærlighed, den velsignelse I sender Jeres energi afsted med, har så stor en værdi for alt omkring Jer.


Vi beder Jer lige dvæle ved de nye energiers højde i frekvens, og se hvor Jeres udgangspunkt var da i startede op, og hvor I står nu. Der er en markant stor forskel, underkend ikke Jeres egne energi i samhørighed og samarbejde med energierne fra Universet, og den dyne I fik tildelt. Det er en styrkelse af aksen - af midteraksen I Jer. Det er en balancering og en afbalancering af Jeres fysiske korpus, der er stillet til Jeres rådighed, for at I som sjæle kan udføre Jeres arbejde. Udføre det I traf valg om da I gik i inkarnation.


Der bliver vist det hav der tidligere blev omtalt. Hvor der begynder at komme vækster i havet. Der har en hastighed i deres vækst – oparbejdet med en opdrift fra energierne I sætter i vandet. Kig omkring Jer og se den frekvensudvidelse I har lavet her. Ved Jeres møde i dag, har I skubbet en ring af og givet luft til en større del af Jordens beskaffenhed, og i høj grad en stor del går til menneskeheden til det sted de står i dag.


Der er ved at indfinde sig en bevidsthed – en viden – en klarhed i mennesket på jord. Ikke blot qua det der sker ude i Verden, men med en fysisk egen - opdrevet tilstand, kommer der en opmærksomhed på det enkelte menneskes egen tilstand. En oplevelse af, hvad deres egen energi er i stand til. Der står en mængde klar til at modtage energier derfra hvor I giver, til at få endnu større klarhed og bevidsthed i deres liv. Hvorfor er det så lige netop Jer. Jo I har gået vejen før. I står alle med den erfaring der skal til og er flere skridt foran nogle andre. Det er der intet forkert i, der er altid nogen der er foran andre, ligegyldigt hvor man befinder sig. Det rykker lidt ved menneskets egoforståelse – det rykker lidt ved menneskets frekvenser i kontrol og bekymring og i en meget fysisk levet hverdag. Der skabes og kommer den klarhed og bevidsthed ind i mennesket som udgør de nye takter. Det er her I støtter op. Det er her I kommer til. Det er her I kan se resultaterne.


Der står en gigantisk energi mellem Jeres hænder, mærk ind i den tykhed, den gedigenhed, den blødhed der også er i den fylde der er her. Det er som at holde Jordkloden i hænderne… Så meget energi er der i den. Stå lige et øjeblik og fornem den kraft I står med i hænderne. Og noter Jer så at alle de gamle ting i Jer er i gang med at slippe - har sluppet sit tag. Kommer med små hilsener i deres afsked. Noter Jer den balance og ro der er i bunden af Jer. I hele kernen, hele vejen op og hele vejen ned. Træk så energierne yderligere ud i periferien omkring Jer og vær bevidst om at hæve Jer i egen frekvens - i en dagligdag, hvor der bliver fyldt på. Pumpe energi ind – bygge nye strukturer op, lige netop i denne ro under dynen – er lige netop her, du skaber resultaterne – forandringerne. Så bliver der sagt TAK. Selvtak.


コメント


bottom of page