top of page

Jordens indre spejl i menneskets evoloution

Bevidstologisk Virkelighed tirsdag den 4.10.2022.


Der er stort pres i energierne. Vi bliver holdt for, i beslutningerne om at tage ansvaret for os selv. Der manes til indre ro, manes til at skabe hel og aldeles stillestående tilstand i kroppen. Mange mærker det i markeringer af, et liv og en virkelighed der presser gevaldig meget på. Presser på i dig som fysisk menneske på Jord, der markere sig i fysikken, i det psykiske og på sjælens områder. Er du der hvor der løbes stærkt.. overhører du at kroppen kalder på din opmærksomhed…..

Vi er i konstant bevægelse, nogle meget hurtigt, nogle langsommere… Fælles for alle, er at tiden maner til at den indre kompasnål skal ind og stå helt stille – uden bevægelse – uden at skulle – burde, være nødt til at gøre…..

Energierne presser på, der hvor vi ikke lytter til eget hjerte – egen sjæls kontakt. Vi bliver hjulpet, når vi ikke selv formår at standse op. Vi får hjælpen til at skabe en mulighed for at du som menneske bliver i stand til at tage denne tid for dig – at skabe din mulighed hvor kompasnålen står helt stille – bum stille…….. For nogle kan det opleves voldsomt at blive ”lagt” ned fx med en fod, en finger, en influenza oma. kan til tider være en stor irritation, for du skulle lige…….. Der er altid et nyt hjørne og et nyt hjørne og et nyt hjørne der skal passeres. Stop op et øjeblik, og mærk ind i dig – tillad dig selv at lukke øjnene og tage ny luft ind og mærk din indre bevidsthed. På den måde opleves energierne, der efterhånden står tydeligt rundt om dig. Når du tillader det, skaber du rum for at energierne kan arbejde og du kan stå i dit ”NU”.


Det er en svær øvelse, ikke at skulle forholde dig til noget, ikke at skulle noget, men blot skabe et nu i din ”værens tilstand”. Det vil give dig en helt ny opmærksomhed i dig, at du bliver opmærksom på dig. Det vil give dig en mulighed for at opnå din egen indre fred….


At øve dig på at komme ind til dig, hvor du hælder energi på dig. Du højner din indre frekvens. Du tager ansvar for den energi du stiller der med hver eneste dag. Den du arbejder ud fra. Det gør en forskel og har en stor betydning at du bevidst beslutter dig for at skabe energi – healer dig selv op indefra og ude. Finde roen – træne dig til roen – skabe en ny vane.


Det kræver et valg fra dig – at blive bevidst om at det er det du ønsker dig – at det er det du vil, at du dermed også ”gør” det…. En bevidst beslutning om at skabe dig en ny givende vane i at ”være”. Det er mig der kommer først – det er mig der står forrest. Skabe en freds tilstand en værens tilstand. En trænings tid i at skabe din indre energi. Skabe en ny bevidsthed i en god kærlig vane. Jeg står forrest. Indefra og ud. Det er ud fra det ståsted, at vi virkelig kan få noget ud fra det inderste.

De gamle forstillelser der har været er i højeste opløsning. Der vises et billede her hvor ordene falder ud af bøgerne. Der anes en ked af det hed, idet troen – det vi troede på, falder til Jorden, og din egen indre tro rejser sig i ny form. Opfattelsen i det enkelte menneske sker i forskellige tempi, over flere tider rulles de nye ting ud.


Pia kanal:

Der sker til stadighed nye sprængninger i bølger i lydbølger, som ringe, i vandene. Den store hurdle med de gamle ting der ligger og ulmer, der skal op til overfladen, springer ud i lys lue. Det er helt - helt tæt på. Det står foran os.

Det opleves også som mulige fysiske jordiske reaktioner. Der er noget omring jorden og universet der gerne vil fortælle os noget i spejlet, at jorden og universet og menneskehed i den oprindelse der har været – at vi har hver vores Atlantis, hver vores forbindelse, Universet, inkarnationer, pyramiderne, de sidste mange århundredes skabelse og vækst der er gået fra oprindelsen til at være maximeret helt ud i yderste skabelses potens. Det er maxet helt ud til kanten. Der er nogle helt nye brikker der lægger sig ind i forståelsen af, at den jord og det univers som har set ud som hidtil gennem astrologien og forskning, forandres og ser anderledes ud. Den kortlægning der har foregået, både på stjerneveje, mælkeveje, og ligeså i dybet af jordens indre, får nye vinkler.

Der er en ny kortlægning af jordens indre og Universets veje der vil frem i lyset. En ny forståelse i oprindelsen af jord, menneske og helhed. De forskellige tider hvor menneskeheden har været repræsenteret men også før dette. Hvor mikroberne og istid og mange andre tider har været søgende i deres udvikling.

Jeg får et rundt perspektiv inde i jorden, som felter der er opdelt, det minder om et græskar der er trykket, og det er vinkler hele vejen rundt. Det er et rumskib der har vindue ud til. Vindue ud til helheden i kernen af jorden. Her i kernen af jorden ligger der mange partikler der endnu ikke har set dagens lys. Der bliver bragt op til overfladen med bristning af denne fastlåste tid der har stået stille i jordens indre. Der sker en sprængning i den brist, på den måde at jordens menneskehed, vil have det ligesom et jordskælv. Vil opleve det i kroppen som et sådan. Vil fysisk kunne mærke hvordan det ryster, hvordan det bliver samlet igen. Hvordan det hele bliver kastet ind og kastet ud. Der er en stor del af denne proces der spejler sig i menneskeheden ved deres gang på jord. Vil tilvejebringe skabelse af et nyt felt inde i hver enkelt personlighed, hver enkelt lys, hver enkelt søjle af energi, hvad enten det er et fysisk menneske, et levende væsen af en anden karakter eller en plante, vil disse mikrober finde vej op til overfladen og skabe nyt.

Der opleves en frygt i det periskop, teleskop der kigges igennem - ind mod jorden omkring alt det der er foranderligt i vejr og vind. Hvor nogle vil udtale sig som værende klimaforandringer, menneskets forbrug af jorden, så er det her oplevet som en evolutionen fra dybet der skaber de nye mikrobers opvækst, der skaber den nye grobund. Der er ingen der har kunnet forudse dette, af videnskabens arter. Men de der arbejder, på sjæleplan har vidst hvordan tingene hang sammen og alligevel ikke. Dette som kan betegnes som vores tids brydning af is, men uden is, og uden at brydningen på den måde knækker jorden midt over. Der vil opstå nye skabte områder. Nye skabte felter nye skabte former. Men alt sammen ud fra et nyt ståsted. Alt sammen fra det usete dyb i jorden. Det Der har ligget og ventet på, at blive sat i værk.

Vi beder jer lige kigge på alle disse nye mikroskopiske emner der kommer op til overfladen. I hver af jer har i en indre forståelse i jer. Af hvad det betyder, hvad det vil gøre. Brug lige et øjeblik og mærke energien fra dette nye ophav. Den startvækst den styrke der er her, er en helt anden karakter end det vi har stået med i de sidste par årtier. Det har været færdigt i meget lang tid. Men at se alt det nye vokse ud – vokse til, blive til andet i en form – i en ny forståelse skaber virkelig et nyt afsæt for en ny verden at være i.

Det er ikke kun på det sted hvor I er placeret at disse ting opstår. Det foregår som en erodering i undergrunden nærmest som om tingene i hver deres felt af breddegrader og længdegrader eroderer og flytter sig.

De sidste 10 år, har der været tiltag til, at dyr, afkom, planter ting der ikke har været set på disse breddegrader, er trådt frem, mens andet er forgået. Så den erodering, det flyt der er sket, har gjort at det der var, er flyttet et andet sted hen for at skabe et nyt moment i dette felt. Og nyt opstår derved i jeres felt med en ny kraft – et nyt ståsted. Der er en enorm styrke der ligger i dette. Mærk helt ind i hænderne helt ind i kernen af jer, hvorledes det rykker ud i fingrene – hvorledes det fortæller at den gamle forstillelse forstummer. Den har ikke mere gang på Jord.


Så får jeg billedet af en stor søjle der toner sig igennem centrum af Jorden. Det mødes i midten – også med en energi der stråler på tværs. Med dette midterste udgangspunkt, ophav, centerkerne, da lancerer jorden mere end den nogensinde har gjort før. Det betyder også at den evolution der er, vil skabe ravage i mange områder. Der hvor der før var sult og nød, vil den skabe momentum og give næring til det der kommer efterfølgende. Ligeså vil der være der hvor I er, der hvor I befinder jer, en frygt i at tingene falder fuldstændig fra hinanden, men med en grund viden i dybet af jer, så mærker I, oplever I og i jeres indre så ”VED” I. Så er der en tryghed I lægger ind fra hjertet til jorden. Den forbindelse I er forbundet med til jorden skaber netop en balance for den frygt der er hos andre. Derved er det som at skrue ned på en knap der har været i høj larm til lavere styrke.

Der kommer sådan en tilfredshed ind i brystet om at være med i skabelsen af det nye. Der kommer en ære, en følelse af at ære lige præcis til dette felt. At det ikke kun er savnet med skaberen der har skabt, men I er skaberen, I er medskaberne der går forrest. I er den kerne der til alle tider har støttet os. Og vi er den kerne der til alle tider støtter jer. Vi er omkring jer - alle tider på døgnet.

Den sammensmeltning, den samhørighed vi har skabet, er af en kaliber der er så stærk, at det er som at se det nye tårne sig op, rejse sig fra at have været væk, bliver det synligt. Nærmest som et billede der kommer ind foran, stiller sig i Jeres åsyn med en bevidsthed om at det ”ER”. I har en ro i, den sandhed I kender. I har en ro i, den bevidsthed I er. I har en fred i at handle ud fra ren kærlighed. Fra et felt der er fyldt med energi af kærlighed, taknemmelighed og guddommelighed.

Mærk den ære helt ind i brystet, helt ind omring hjertet. Mærk også ind i hvorledes det slipper med jeres begrænsende tankegang om det I i virkeligheden kan. det I er her for…. Det er nu det sker - det er nu I er her – det er nu I går den rette vej – sandhedens vej – sandheden der skaber Jeres virkelighed ud fra en helt anden filosofi. Filosofien får et nyt afsæt – udgangspunkt, og det at I er medskaberen af den nye filosofi – åbner brystet – tilgodeser hjertet og healer dette område op. Tag denne ære til Jer. Ær hjertet – ær kærligheden - ær Jer.

Tak


En dejlig fylde, specielt – et helt nyt område – der åbner sig nye områder gennem jeres nysgerrighed – lyst til at arbejde i energierne. Spejlingen af det vi går og gør som mennesker skaber gensidig påvirkning. Modpolen til tyngdekraften får et nyt samlingspunkt. Vores ånd og bevidsthed har enorm tilknytning til energien og til jorden. Åndsbevidstheder findes i jorden – findes i alt.


Længdegrader – breddegrader der flytter sig, skaber ny forandring. Græshopper i Afrika findes andre steder. Det der ikke kunne gro i Afrika tidligere, vil kunne opstå. Ligesom professorterninger skubbes jordens felter rundt. Noget opstår, noget falder af, der sker en æltning af jorden, skaber nyt. Fordele sig mere lige – i ligeværdighed. I menneskeheden. Med eroderingen smitter det af på mennesket på jord.


Der står flere bevidstheder i rummet. Især én stor bevidsthed - lyser op. Den store bevidsthed vil sige noget – vil berette. Det er enormt betydningsfuldt det den har med.

Claus kanal:

Det er store aftryk der sættes af Jer her i dag. Dig vi taler igennem, er bevidst om at ethvert fodaftryk har stor betydning, Fødderne og den energi de har, den energi der sættes – efterlader store bølgevirkninger, uanset hvor de går. Der er bevidsthed om at energien går med. Blot ikke når der er travlhed. travlt. Derfor beder vi Jer om at være mere bevidste indtil den energi I går med, skaber bevidsthed, i sjæl og i ånd. Der gøres et kæmpemæssigt energiarbejde. Det har så stor betydning, det rækker ud i alle verdens have. I kan ikke selv se det. Men I er bevidst om at der alligevel sker noget, når I har kontakt til vandet. Når det er i bevidstheden. Det har så stor en kontaktflade med vandets bevidsthed. Med de åndsbevidstheder der findes i vandet. I ser dem, og er hos dem. Hjælper dem.. I hjælper hinanden. Det er et stort arbejde, og det virker. Tag også den glæde med, når I går hos Jeres medmennesker. Der begynder at blive åbnet op, der berettes og fortælles mere om det I ved – kender til - om åndsuniverset. Tag det blot roligt, vi er hos Jer, tag et skridt af gangen – vær i roen. Og vi er hos Jer, til alle tider. Stor TAK.


Kanal til Claus:

Jeg får vist en opbygning af det du beskriver i vandet, som de molekyler. Får dem vist som en opbygning af en tegning, som et univers…. men som molekyler i vandet. Mens du fortæller, bevæger det sig, bygger op. Strukturerne er særdeles givende, særdeles kraftfulde. I står fuldstændig og helt rolige – Vi ser jer med armene ned langs siden, uden modstand, uden stædighed, uden skullen, men i en ”væren”, hvor alt er helt afslappet, helt i balance. Den ro der skabes i vandes strukturer, er altafgørende netop for den proces der blev omtalt tidligere. Når disse eroderer, er Jeres energier skaberen af disse molekyler i vandet. Således at de strukturelt kan arbejde sammen, således, at de ikke går til grunde, men således at resonansen i de nye områder, finder ind af de nye og de rette veje. For første gang ser vi helhed og den fulde styrke – taget ind og blot stå i en væren. Der er en guddommelig taknemlighed til dette, for at netop disse strukturerne bliver set, at det gøres muligt at få balance i forståelsen i menneskets indre af, hvad energierne gør, hvad arbejdet består af. Det bånd der har ligget hos mennesket, mellem hjertet og hjernen har været lidt i udu til tider. Ikke at det var i stykker, men den indre forståelse var ikke i hel overensstemmelse med hinanden. Der er en særlig indre balance der afstedkommer at mennesket bliver i stand til at kunne tage hænderne afslappet ned langs siden. Være i stand til at stå i alle de storme der måtte opstå. Være i stand til at stå i en ”væren” mens alting raser omkring mennesket derude, falder til jorden, og giver mulighed for at stå i egen energi og står. Det er stort at se hvorledes dette arbejde nu bærer frugt. At vi kan komme videre med vores del. At molekylerne nu er sat sammen i den rette form. At de energetiske svingninger har bidraget til enhver lille del i havet. Det er der en stor taknemmelighed for. Det er der en stor kærlighed til. Det er der en stor frihed fremadrettet i. Så bliver der sagt. Vær i balancen med fred. Fra det højeste i Universet og fra jordens kerne. Stå i fred – vær i fred – tak.De sidste mange ugers energier, arbejder i hastig fremdrift. At skabe forandring for menneske og Jord.


Commenti


bottom of page