top of page

Lever du mon indefra og ud?

Er du “trænet” til at overleve i en meget fysisk verden - eller lever

du dit liv indefra og ud. Er du tro mod dig, i sammenhæng mellem

dit hjertes ønsker og din hjernes vid.

Lever du i illusioners verden, eller er dit indre bevidst om, hvad der er din

sandhed - det som skaber din virkelighed?

At leve, er at omfavne livet med alt hvad det er. I kærlighed til

selvet og den næste. I lyset hvor dit indre lys leder dig på din vej.

Visende dig et mod til at “turde”, være og favne altet i sin fulde

helhed.

Tør du omfavne helheden med alt hvad livet “er” og byder på. Med

alle de tunge følelser, lave energier. Frygt, angst, krig, sygdom,

død o.ma. Vid, at hvis ikke du, som menneske og bevidsthed på jord,

kan omfavne og “være” i helheden og lade kærlighed og lys højne

dine indre frekvenser og vibrationer, så er du der, hvor du som den

sjæl du er, “overlever” i en konstant tilstand af urmenneskets

oprindelige “kamp / flugt” instinkter.


At befinde sig i området for blot at være i overlevelse, skaber

stagnation prægning af tunge energier. Skaber et liv hvor det

udefra kommende styrer din retning. Et modsatrettet valg om at

leve indefra og ud, skaber derimod flow og trækker dit indre lys og

dit fulde potential frem til eksponering.


Træf din meget bevidste beslutning om at du er "ALT" værd. Mærk

ind i din værdi i, at du “er” og oplev din ret til at være dig, med alt

det du er. Skab balancen i dig, gennem din bevidste beslutning og

“se” lysets klarhed og dit hjertes renhed tone frem.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page