top of page

Skabelsen af de Universelle forbindelser


Bevidstologisk Virkelighed en del af Sundhed & Sammenhænge v/Pia Hansen - den 18.4.2023


Stor TAK til et stærkt felt og et dybt dedikeret hold af smukke sjæle, der så smukt var garanter i en helt særlig afrunding af det udtjente. I en helt særlig og kærlig modtagelse af sjælens tilsynekomst i det bevidste menneske I dette tonede sol - måne og regnbue frem og dannede bro til det “nye”. Død og genfødsel i ny form stod tydeligt i broen der blev vandret hen over regnbuen.


Et felt der over flere tirsdagssamlinger og med mange forskellige energier repræsenteret, har holdt energien i dette forår til det maksimale punkt. Derfor også en stor TAK til alle der har sat deres aftryk og holdt for i dette forårs energier, og fundet vejen ind i Bevidstologiens Hus. Energierne hertil, har bygget op for at kunne ”sætte fri” præcis på det rette tidspunkt. Denne aften viste sig som, at nu var vi her – alle hver og en, havde samlet ind i forskellige sammenhænge på forskellige steder. Her var energierne nu klar til at folde sig ud. Der blev vist et spil “Mikado” hvor pindende roligt og smukt falder ud fra hånden der slipper. Alle pindende lægger sig i ro - i fred og i egen form - uden at forstyrre andre pinde - uden at de lægger sig på andre. Her danner de nye veje fra kernen i hjertets essens Alle veje er frie veje – rene veje – helt rigtige i deres retning og skaber alle en ny sandhed og virkelighed. Der blev nysgerrigt søgt ud ad mange muligheders stier for at “sikre” trygheden i at alt er helt som det skal være.


Der blev vist at vi står i egen energi, i ligeværd med hverandre sjæle der har deres energiform. At vi med det vi satte i svingning, kan stå i enhver sammensætning, i en væren uden den gamle kendte affekt. Uden at blive slået omkuld, men værende i stand til at rumme andet og andre i kærlighed, venlighed og frihed. En befriende oplevelse at at kunne ”være”, fra et helt nyt punkt og afsæt.


Det skabte adgang til, at være i essensen - i eget hjerte, i kærlighed til selvet og viste tydeligheden i enhver sjæls oprindelse. Her vistes den klarhed i den lysende sjæl der er i ethvert fysisk menneske der går her på jord. Kontakten til kernen - essensen i dette menneske - der til alle tider er forbundet til egne bevidstheder med direkte kontakt til Åndsverdenen, vakte og skabte en helt særlig fred dybt ind i essensen – et sted hvor det kunne opleves som neutralt og tomt, der hvor tomheden indeholder selvet og helheden.

Som fysisk levende menneske vil vi gerne kunne holde den ting op / tage at føle på….. kunne sige et navn på det vi søgte/søger, så vi ved hvad det former sig til… Den søgen, leden efter - higen efter at finde det - den ting, i sig selv, der ligesom “manglede”, blev denne aften tydelig at det “ER” og står frem i essensen i kernen - i dybet af hjertet Der er ikke flere hjørner der skal rundes. Ikke flere sten der skal vendes, ikke flere kampe der skal udkæmpes, blot en kærlig accept af at “DU ER” intet mere - intet mindre. Det er ikke muligt at blive noget vi allerede er.


Herfra er øvelsen at “være dig” bevidst i din dagligdag. At skabe endnu mere bevidsthed i det der er dit liv på Jord. Med et kærligt fokus på dig i din verden skabende ud fra egen sandhed og virkelighed. Helt basalt at spise bevidst, at tale - modtage bevidst, enkelt sagt, at skabe og være til stede i ethvert af dit NU, at være bevidst i alt hvad du foretager dig. At gøre det du bevidst ønsker dig. At beslutte og udrette det der er dit livsmål – livsformål. Ikke hele tiden at skulle rejse dig for at opnå, men at sidde i den indre fred og lade dørene åbne sig i accept. Accept af at du ikke mere ”skal” yde, men her kan nyde og ”være dig”.

At dit inderste ”VED”, at vi er skabende sjæle der “selv” kan og at det indre arbejde i hjertet og essensen - KUN kan komme et sted fra, fra egen ånds forbindelse til dig i din kerne. Du er i stand til at heale dig - hele dig op i ethvert afsnit af dig. Den sidste mil er helt din egen at gå. Ingen anden kan sætte stikket i og folde kernen ud end selvet i accept og kærlighed til den storhed du er. Det er egen bevidst beslutning, at tage ansvaret for dig i egene healing fra din essens – dit hjerte, der åbner op til kernen.


Søger vi brikkerne udenfor os, vil billedet altid være andres besyv der gives med i deres sandhed og oplevelse. Din sandhed opstår i ethvert NU - i det flyt der foregår til alle tider. Dermed, er det der skabte en sandhed i morges, ikke nødvendigvis sandheden til aften. Energierne flyttes til andet og nyt i enhver oplevelse, dermed holder du din sandhed og skaber nuets virkelighed og form Som at fremelske din indre dybeste viden – læring og sjælens essens, i form af gammel vin, du tilføjer og former til nyt, og tapper den gamle vin på helt nye flasker med ny lyd, ny smag og en helt ny form.


Slutteligt blev der helt stille – freden fandt ind, renheden og friheden i hjertet frembragte en kerne af ny essen i selvet. Til tonerne af Jai Jagdeesh – In Dreams, skabte denne sang en dyb vibration i kernen - bød sjælen og ethvert elsket individ, velkommen hjem og satte helheden på plads. Som flere nævnte, er det første gang de kunne sige jeg ”er” fri – har friheden i mig.


Tak til den smukke sjæl Gitte F, for at sende denne sang der på alle måder bandt sløjfen i helheden. Får du lyst til at lytte til denne magiske sang, så er det muligt gennem linket her https://www.youtube.com/watch?v=h7hTv-btGdU


I dyb kærlighed og taknemmelighed nydes freden - stilheden og tilblivelsen af det nye.


Kærligst Pia

Bình luận


bottom of page